.

Επικοινωνία

  • (+30) 2610996873
  1. up1054408@upnet.gr

Διεύθυνση

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας

Πανεπιστημιούπολη Πατρών

GR-26504 Ρίο-Πάτρα

 

Κωνσταντίνος Κουτράκος

Υποψήφιος Διδάκτωρ


Προσωπικά Στοιχεία

 
Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Κουτράκος γεννήθηκε το 1998 στο Μαρούσι. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (MSc), πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδίκευση στην Ηλεκτρομηχανική Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2021).Απο τον Μάρτιο του 2022 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την Διάγνωση και Απομόνωση Σφαλμάτων σε Συστήματα Ηλεκτρικής Κίνησης καθώς και με τον σχεδιασμό Συστημάτων με Ανοχή σε Σφάλματα.

 

Διδασκαλία

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών 

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κινητηρίων Συστημάτων Ι,ΙΙ

 


Greek